Štatút súťaže

Súťaž na Facebooku

1. Súťaž organizuje spoločnosť Pragmatic Solutions s.r.o., so sídlom Hodvábna 1291/1 075 01 Trebišov, Slovensko, IČO: 52760863.

2. Súťaž je zverejnená od 10.1.2022 a končí 13.1.2022 o 20:00. Súťaží sa o jedno miesto na výzvu v zimnom behu 2022 (bezplatná účasť).

3. Súťaž prebieha na facebookovej stránke https://www.facebook.com/virtualchallenge.sk

4. Účastníkom súťaže sa automaticky stane každý, kto dá like na post a do komentára pod súťažný príspevok napíše, koľko kilometrov bežne beháva.

5. Vyhlásenie výhercu prebehne 13.1.2022 o 20:00. Žrebuje sa v nástroji Random Comment Picker, pričom vyhráva jeden súťažný komentár.

6. Výsledok losovania bude uverejnený na našom facebookovom profile v komentári pod súťažným postom.

7. Výhercovi oznámime výhru prostredníctvom správy na Facebooku. Ak sa ani po opätovnom vyzvaní (do 30 dní od losovania) neprihlási k výhre, jeho nárok na odmenu prepadá.

8. Na výhru nevzniká právny nárok a nie je možné ju zameniť za hotovosť ani namiesto nej požadovať iné plnenie.

9. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná alebo spravovaná sociálnou sieťou Facebook. Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.

V Trebišove dňa 6.1.2022
Pragmatic Solutions s.r.o.